Art. 225 § 1 KPA - Informacje niezbędne dla skarżącego - Komenda Powiatowa Policji w Wałczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje niezbędne dla skarżącego

Art. 225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych"

 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje"

J.Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813

Metryczka

Data publikacji : 16.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wałczu
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Krawczyk Łączność i Informatyka KPP Wałcz
do góry