Podstawy prawne oraz forma składania petycji - Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Wałczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawy prawne oraz forma składania petycji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - Dz.U. RP z dnia 05 września 2014 r. poz. 1195

Forma składania petycji:

Petycje składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.

 

Pocztą lub osobiście pod adres:

Komenda Powiatowa Policji w Wałczu

al. Zdobywców Wału Pomorskiego 90 a, 78-600 Wałcz


Za pomocą poczty elektronicznej lub faksem.


Akceptowana forma elektroniczna to:

Pliki w formatach: TXT, DOC, ODT, PDF, JPEG, PNG, TIFF, ZIP.

Pliki zawierające dane potencjalnie niebezpieczne nie będą rozpatrywane.

Maksymalna wielkość wiadomości nie może przekroczyć 20 MB.

adres poczty elektronicznej: sekretariat.walcz@sc.policja.gov.pl


alternatywnie faks: 47 78 495 06

Metryczka

Data publikacji : 06.11.2015
Data modyfikacji : 19.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wałczu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Łożecki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Łożecki Łączność i Informatyka KPP Wałcz
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Bątkowski

Nawigacja

do góry